بارگذار-صفحه
تکتا خوردگی شریف

شرکت تکتا خوردگی شریف، به عنوان اولین شرکت طراح و مجری سیستم های حفاظت کاتدی سازه ه های بتنی مسلح در کشور، شرکتی دانش بنیان در زمینه ارزیابی و حفاظت از خوردگی مواد مختلف است. این شرکت با بهره گیری از دانش روز دنیا، پیشرو در زمینه ارزیابی وضعیت، تخمین عمر باقیمانده و حفاظت از سازه های بتنی مسلح می باشدطراحی، نصب و پایش سیستم های حفاظت کاتدی مبتنی بر آندهای فداشونده بر روی سازه های بتنی مسلح برای اولین بار در ایران توسط شرکت تکتا خوردگی شریف انجام شده استاین شرکت مفتخر می باشد که پروژه های متعددی را بر اساس برنامه زمانبندی مشخص و با نتایج عالی به انجام رسانده استایمنی و حفاظت از محیط زیست همیشه در سرلوحه توجهات شرکت بوده و این شرکت در نظر دارد نسبت به گسترش هرچه بیشتر فعالیت های خود در خارج از کشور اقدام نماید.

برخی از فعالیت های شرکت تکتا خوردگی شریف به قرار زیر می باشد:

۱- طراحی سیستم های حفاظت کاتدی جهت محافظت از سازه های بتنی مسلح
۲- 
ارزیابی وضعیت و تخمین عمر باقیمانده سازه های بتنی با استفاده از آزمون های غیرمخرب
۳- 
تامین پوشش های محافظتی جهت جلوگیری از خوردگی اتمسفری قطعات فلزی
۴- تامین سیستم های حفاظت از خوردگی گالوانیک ناشی از اتصال دو فلز غیر همجنس در ادوات فلزی
۵- تامین سیستم های حفاظت از خوردگی سازه های بتنی مسلح با استفاده از آند فدا شونده

نشانی
تهران، شهرک غرب، انتهای دادمان، پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه ی برق و انرژی

تلفن: 22382241 – 021

نمابر: 22382216 – 021

پست الکترونیک: info@takta.ir

این شرکت در حال حاضر پروژه ی فعالی در ایران نداشته و به سبب انجام پروژه های خارج از کشور، دفتر ایران موقتاً تعطیل می باشد. جهت کسب اطلاعات و یا سفارش کار می توانید با آدرس پست الکترونیک شرکت و یا شماره واتس آپ 3881177711 (39+) ، آقای دکتر هادی بیرامی ، تماس حاصل کنید.