با توجه به تنوع اقلام قابل ارائه، جهت استعلام محصولات و اخذ قیمت نسبت به تماس با شرکت اقدام نمایید. برخی از این محصولات به قرار زیر می باشند…

تامین اقلام و سنسورهای اندازه گیری سلامت سازه های بتنی

تامین آندهای مورد استفاده جهت حفاظت کاتدی سازه های بتنی مسلح

تامین پوشش های ضد خوردگی