شرکت تکتا خوردگی شریف

شرکت دانش بنیان

فعالیت و ارائه خدمات خود را در کشور ایتالیا آغاز نموده است.

این شرکت با استقرار در یکی از پارک های علمی و فناوری این کشور نسبت به گسترش فعالیت های خود اقدام نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.progettomanifattura.it/node/2673